Emerald Mezzanine

1. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir.

1.1 Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin yasal bildiriminde bulabilirsiniz.

1.2 Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.
Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu esas olarak teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülendiği saat). Bu veriler, web sitemize girer girmez otomatik olarak toplanır.

1.3 Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

1.4 Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Verilerin korunması konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

1.5 Veri koruması

Bu web sitesinin operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz. Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar. İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

1.6 Veri işlemeye verdiğiniz iznin iptali

Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

1.7 Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Veri koruma yasasının ihlali durumunda, ilgili kişinin yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. Veri koruma konularında yetkili denetim makamı, şirketimizin bulunduğu federal eyaletin eyalet veri koruma görevlisidir. Veri koruma görevlilerinin listesi ve iletişim bilgileri aşağıdaki bağlantıda bulunabilir:
Scherer Capital Advisory GmbH, Mannheim'da yerleşiktir. Bizden sorumlu olan Denetim otoritesi sonuç olarak:
Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğünden Sorumlu Devlet Komiseri Baden-Württemberg
Koenigstrasse 10a
70173 Stuttgart
Veri koruma için eyalet temsilcisi

1.8 Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

1.9 SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site bir SSL veya kullanır. TLS şifreleme. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://”den “https://”e değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

1.10 bilgi, engelleme, silme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2. Veri koruma görevlisi

Yasal olarak gerekli veri koruma görevlisi

Şirketimiz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabileceğiniz bir veri koruma görevlisi atadık:
Scherer Capital Advisory GmbH
Friedrichsplatz 9
68165 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621 44 58 66 89
info@scherercapitaladvisory.com

3. Web sitemizde veri toplama

3.1 çerezler

Bazı web siteleri sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye hizmet eder. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.
Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.
Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.
Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyaç duyduğunuz belirli işlevleri (ör. alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f bendi temelinde saklanır. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Diğer çerezler (ör. gezinme davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklanırsa, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınacaktır.

3.2 Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:
  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi
Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir.
Veri işlemenin temeli, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR Madde 6 (1) (f)'dir.

4. Sözleşmeli işleyiciler ve üçüncü taraflarla işbirliği

Verileri işlememizin bir parçası olarak diğer kişilere ve şirketlere (sözleşme işlemcileri veya üçüncü taraflar) ifşa edersek, onlara iletirsek veya başka bir şekilde verilere erişmelerine izin verirsek, bu yalnızca yasal izin temelinde yapılır (örn. Madde 6 paragraf 1 fıkra b GDPR'nin sözleşmeyi yerine getirmek için gereklidir), ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi üçüncü taraflara iletilirse, rıza gösterdiniz, yasal bir yükümlülük bunu sağlar veya bizim meşru şartlarımıza dayanarak ilgi alanları (örneğin aracıları, web barındırıcılarını vb. kullanırken).
Üçüncü şahısları, sözde bir "sipariş işleme sözleşmesi" temelinde verileri işlemesi için görevlendirirsek, bu, GDPR'nin 28. Maddesi temelinde yapılır.

4.1 Üçüncü ülkelere transferler

Verileri üçüncü bir ülkede (yani Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında) işlersek veya bu üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı veya verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi veya iletilmesi bağlamında gerçekleşirse , bu yalnızca sizin rızanız, yasal bir yükümlülük veya meşru menfaatlerimiz temelinde (ön) sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmesi durumunda gerçekleşecektir. Yasal veya sözleşmeye dayalı izinlere tabi olarak, verileri üçüncü bir ülkede yalnızca GDPR Madde 44 ff'nin özel gereksinimleri karşılandığında işleriz veya işletiriz. Bu, işlemenin, örneğin AB'ye karşılık gelen bir veri koruma seviyesinin resmi olarak kabul edilmesi (örneğin, "Gizlilik Kalkanı aracılığıyla ABD için" veya resmi olarak tanınan özel şartlara uygunluk gibi) özel garantiler temelinde gerçekleştiği anlamına gelir. sözleşmeden doğan yükümlülükler ("standart sözleşme maddeleri" olarak adlandırılır).

4.2 Üçüncü taraflardan hizmetlerin ve içeriğin entegrasyonu

Çevrimiçi teklifimizde üçüncü taraf sağlayıcıların içerik veya hizmet tekliflerini meşru menfaatlerimiz temelinde kullanırız (yani, Madde 6 paragraf 1 litre anlamında çevrimiçi teklifimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işleyişine olan menfaatimiz). videolar veya yazı tipleri gibi hizmetler (bundan böyle "içerik" olarak anılacaktır).
Bu, her zaman, bu içeriğin üçüncü taraf sağlayıcılarının, içeriği IP adresi olmadan tarayıcılarına gönderemeyeceklerinden, kullanıcıların IP adresini algıladıklarını varsayar. Bu nedenle, bu içeriği görüntülemek için IP adresi gereklidir. Yalnızca ilgili sağlayıcının içeriği iletmek için yalnızca IP adresini kullandığı içeriği kullanmaya çalışıyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcılar ayrıca istatistiksel veya pazarlama amaçları için piksel etiketlerini ("web işaretçileri" olarak da bilinen görünmez grafikler) kullanabilir. "Piksel etiketleri", bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgileri değerlendirmek için kullanılabilir. Takma ad bilgileri ayrıca kullanıcının cihazındaki çerezlerde saklanabilir ve diğer şeylerin yanı sıra tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, yönlendiren web siteleri, ziyaret süresi ve çevrimiçi teklifimizin kullanımıyla ilgili diğer bilgileri ve ayrıca bağlantı bilgilerini içerebilir. diğer kaynaklardan bu tür bilgilere

4.3 Google Yazı Tipleri

Harici yazı tiplerini görüntülemek için web sitemizde Google Yazı Tiplerini kullanıyoruz. Bu, bundan böyle "Google" olarak anılacak olan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD tarafından sağlanan bir hizmettir. AB-ABD veri koruma kalkanına ("AB-ABD Gizlilik Kalkanı") göre sertifikalandırma yoluyla https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google, ABD'de veri işlerken de AB'nin veri koruma gereksinimlerine uyulacağını garanti eder. Web sitemizde belirli yazı tiplerinin görüntülenmesini sağlamak için, web sitemize erişildiğinde ABD'deki Google sunucusuna bağlantı kurulur. Yasal dayanak, GDPR Madde 6 (1) lit.f'dir. Meşru menfaatimiz, web sitemizin optimizasyonu ve ekonomik işleyişinde yatmaktadır. Google, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kurulan Google bağlantısı aracılığıyla, talebinizin hangi web sitesinden gönderildiğini ve yazı tipi temsilinin hangi IP adresine iletileceğini belirleyebilir. Google aşağıdaki teklifleri sunar https://policies.google.com/privacy daha fazla bilgi, özellikle veri kullanımını önleme olasılıkları hakkında.

4.5 Google

Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz ve verilerinizi korumanın bizim sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınızda hangi verileri topladığımız, bu verileri neden topladığımız ve bu veriler temelinde ürün ve hizmetlerimizi nasıl optimize ettiğimiz hakkında sizi bilgilendiriyoruz. İçinde Veri koruma beyanı ve Google'ın veri koruma ilkeleri Google Analytics dahil olmak üzere ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verileri nasıl kullandığımız açıklanmaktadır.
Google Analytics'te, ziyaretçilerin (kullanıcıların) web sitelerindeki etkileşimleri öncelikle kendi çerezleri kullanılarak kaydedilir. Kullanıcılar çerezleri devre dışı bırakabilir veya bunları tek tek silebilir. Daha fazla bilgi
Ayrıca isteğe bağlı bir tarayıcı eklentisi destekler. Kullanıcılar bunu yükleyip etkinleştirirse, web sitelerini ziyaret ettiklerinde verilerinin Google Analytics tarafından kaydedilmesi engellenecektir. Ancak, eklenti yalnızca Google Analytics'i devre dışı bırakır. Google Analytics for Apps SDK'sı veya Google Analytics for Firebase SDK'sı bir web sitesinde veya uygulamada kullanılıyorsa, Google Analytics tarafından bir uygulama örneği kimliği kaydedilir. Bu, tek bir uygulama yüklemesini tanımlayan rastgele oluşturulmuş bir sayıdır. Bir kullanıcı Android veya iOS'ta reklam kimliğini sıfırlarsa uygulama örneği kimliği de sıfırlanır.
Google Analytics, Google Ads gibi diğer Google reklamcılık ürünleriyle birlikte uygulamalarda veya web sitelerinde uygulanmışsa, ek reklam kimlikleri toplanabilir. Kullanıcılar bu işlevi reklam ayarları Bu çerez için ayarlarınızı devre dışı bırakın ve değiştirin. Daha fazla bilgi
Hizmetin güvenliğini sağlamak ve web sitesi sahiplerine kullanıcılarının hangi ülke, bölge veya şehirden geldiği hakkında bilgi vermek için IP adresleri (İnternet protokol adresleri) de Google Analytics'e kaydedilir. Bu aynı zamanda IP coğrafi konumu olarak da bilinir. Google Analytics'te, kayıtlı IP adresleri, sözde IP maskeleri kullanılarak anonim hale getirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın. Ancak, web sitesi sahipleri, Google Analytics kullanılmadığında bile kullanıcılarının IP adreslerine erişebilmektedir.